Uw aanmeldingen (0)

10 jaar Kennis, Netwerk, Passie, Innovatie

Aansprakelijkheden Floweracademy.nl

Opgesteld Juni 2018

 

 Aansprakelijkheden

  1. Floweracademy.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in het aangeboden cursusmateriaal. 
  2. Floweracademy.nl respecteert de privacy van alle deelnemers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij zullen deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Floweracademy.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een cursus of training.
  3. Tenzij de wet dit voorschrijft aanvaardt Floweracademy.nl geen aansprakelijkheid voor schade, uit welke oorzaak ook, aan cursisten of derden, opgekomen in verband met de cursus, schade uit diefstal of verlies en eventuele gevolgschade of productschade daaronder begrepen.
  4. Floweracademy.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of claims die voortkomen uit marktbezoeken of retailsafari's
  5. e-mailberichten en nieuwsbrieven verzonden namens Floweracademy.nl / marktverkenningen.eu zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijk en/of privacygevoelig zijn. Floweracademy.nl kan niet instaan voor de bevoegdheid van de afzender noch voor de inhoud van dit bericht of de overbrenging daarvan en kan niet garanderen dat dit bericht vrij is van virussen.