Uw aanmeldingen (0)

10 jaar Kennis, Netwerk, Passie, Innovatie

 

 

Cursus kwaliteit snijbloemen (Naaldwijk) 

Data: 19 maart - 24 maart - 2 april - 9 april en 16 april (toets) + 23 april (reservedatum)

 Ingangscontrole, ketenkwaliteit en kwaliteits- en sorteringsinformatie!

Leerdoelen en resultaat

 
 • Praktisch kennen en herkennen van ziekten, plagen en gebreken bij snijbloemen
 • Kennis, inzichten en achtergronden van kwaliteitsaspecten snijbloemen
 • Kennis van invloeden gedurende de opslag, transport en afzet van snijbloemen (cool chain)
 • Wat zijn de voorwaarden voor een goede supply chain bijvoorbeeld  KE-NL - leverancier - klant 
 • Hoe werkt het graaduren model  in relatie tot houdbaarheid
 • Hoe werkt het lezen van een Coolchain analyse
 • Wat is de relatie volume/gewicht en de juiste manier van verpakken
 • Aan het eind van de cursus kunt u de meest voorkomende kwaliteitsproblemen benoemen

Competenties

Kwaliteitsbewust, kennis kwaliteitsaspecten, Informatie planten en markt, communicatie, mondeling en schriftelijk beheersen van kwaliteitsproblemen, toepassing, ambitieus, accuraat, betrokken bij het werk, collegiaal, durven te leren, flexibel, klantgericht werken, resultaatgericht.

Doelgroep

Iedereen die in 5 dagdelen (4 lessen + 1 toets) alles omtrent de ketenkwaliteit van snijbloemen wil kennen en de ontwikkelingen daarin wil ontdekken. Deze cursus is geschikt voor vrijwel alle medewerkers in diverse functies: ingangscontroleurs, keurmeesters, in- en verkopers en andere ondersteunende en uitvoerende medewerkers. Speciaal voor medewerkers die te maken hebben met kwaliteit binnen het veilen, keuren of in- en verkoop- of logistieke functies andere relevante functies. 

Deze cursus helpt u als in- of verkoper, kwaliteitscontroleur of anderszins alles over snijbloemen. Deze cursus is wellicht ook geschikt voor medewerkers van uw klanten. Kennis van kwaliteitsaspecten leidt immers tot meer verkoop en marktvergroting. En dat opent wellicht weer deuren bij bestaande en/of nieuwe klanten!

Inhoud en programma

Over productkwaliteit valt veel te zeggen en is veel te doen. In deze cursus van 5 dagdelen (4 lessen + 1 toest) komt alles aan de orde wat met kwaliteit te maken heeft.

Nieuw is dat deelnemers de bijbehorende lesstof online kunnen inzien op www.Floweracademy.TV en zodoende veel voorbeelden van kwaliteitsproblemen kunnen bestuderen.

In het programma van de cursus zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

 • Werken volgens aanvoervoorschriften of klantspecificaties
 • Ketendenken, de ontwikkelingen daarin en wat kan er mis gaan in de keten.
 • Het kunnen herkennen van dierlijke en plantaardige ziekten en plagen d.m.v. een determinatiesleutel
 • Opslag en transporten over de weg, lucht en over zee
 • De effecten van een goede voedingsketen: voorbehandelen en houdbaarheidsmiddelen
 • Communicatie en keteninformatie over kwaliteit met schakels
 • Inzicht in de afzetketen van Afrika tot klant
 • Ontwikkelingen in verpakking in importdozen
 • Hoe ziet een goede coolchain analyse eruit?
 • Wat is het graaduren model en wat betekent dat voor mijn bloemen?

Of je nu als kweker aan zelfkeur doet, als kwaliteitsbeoordeliaar op de veiling bij de herkeur tussen aanvoerders en kopers instaat of als ingangscontroleur bij een exporteur / leverancier aan het werk bent, ieder heeft zo een eigen perceptie bij kwaliteitszaken. Voor veel bedrijven is kwaliteit een middel om zich, positief of negatief, mee te kunnen onderscheiden.

De cursus wordt in de laatste les afgesloten met een toets: Herkennen van ziekten en plagen en meerkeuzetoets kwalitteit snijbloemen

Voor het leren kan gebruikt gemaakt worden van online informatie op de website van Floweracademy.TV met daarop het te leren kwaliteitsproblemen, oefenversies en de PowerPoint presentaties die gedurende de cursus gebruikt worden. Ook zullen enkele online cursussen via Floweracademy.TV onderdeel van de cursus uitmaken.

 

U aanmelden voor:
Cursus ingangscontrole / kwaliteit snijbloemen (Naaldwijk)

 • Op: 19 maa 2020 om 10.00
 • Duur: 5 dagdelen × 3 uur
 • Locatie:

  Naaldwijk