Uw aanmeldingen (0)

10 jaar Kennis, Netwerk, Passie, Innovatie

 

Handige en uitgebreide cursus kwaliteit kamerplanten 

Ingangscontrole + kwaliteits- en sorteringsinformatie!

Ketenkennis, determinatietools, handige excel om in te zoeken en nog veel meer handige tips! 

Leerdoelen en resultaat

 • praktisch kennen en herkennen van ziekten, plagen en gebreken bij kamerplanten
 • kennis, inzichten en achtergronden van kwaliteitsaspecten kamerplanten
 • kennis van invloeden gedurende de opslag, transport en afzet van kamerplanten (ketenkennis)
 • Aan het eind van de cursus kunt u de meest voorkomende kwaliteitsproblemen benoemen
 • Individueel een analyse / stappenplan maken van de productkwaliteit bij het bedrijf waar de deelnemer werkzaam is

Competenties

Kwaliteitsbewust, kennis kwaliteitsaspecten, Informatie planten en markt, communicatie, mondeling en schriftelijk beheersen van kwaliteitsproblemen, toepassing, ambitieus, accuraat, betrokken bij het werk, collegiaal, durven te leren, flexibel, klantgericht werken, resultaatgericht.

Doelgroep

Iedereen die in 4 weken alles omtrent de kwaliteit van kamerplanten wil kennen en de ontwikkelingen daarin wil ontdekken. Deze cursus is geschikt voor vrijwel alle medewerkers in diverse functies: uitgangscontroleurs kwekerijen. ingangscontroleurs, keurmeesters, in- en verkopers en andere ondersteunende en uitvoerende medewerkers. Speciaal voor medewerkers die te maken hebben met kwaliteit binnen het veilen, keuren of in- en verkoop- of logistieke functies andere relevante functies. Deze cursus helpt u als in- of verkoper, kwaliteitscontroleur of anderszins alles over kamerplanten. Deze cursus is wellicht ook geschikt voor medewerkers van uw klanten. Kennis van kwaliteitsaspecten leidt immers tot meer verkoop en marktvergroting. En dat opent wellicht weer deuren bij bestaande en/of nieuwe klanten!

Inhoud en programma

Over productkwaliteit valt veel te zeggen en is veel te doen. In deze cursus van 4 dagdelen komt alles aan de orde wat met kwaliteit te maken heeft. Nieuw is dat deelnemers de bijbehorende lesstof online kunnen inzien op www.floweracademy.TV en zodoende veel voorbeelden van kwaliteitsproblemen kunnen bestuderen.

In het programma van de cursus zijn de volgende onderwerpen opgenomen: 

 • werken volgens aanvoervoorschriften of plant- / klantspecificaties
 • ketendenken en de ontwikkelingen daarin
 • het kunnen herkennen van dierlijke en plantaardige ziekten en plagen d.m.v. een determinatiesleutel
 • Opslag en transporten over de weg, lucht en over zee
 • de effecten van voorbehandelen en houdbaarheidsmiddelen
 • communicatie over kwaliteit met schakels

Of je nu als kweker aan zelfkeur doet, als kwaliteitsbeoordeliaar op de veiling bij de herkeur tussen aanvoerders en kopers instaat of als ingangscontroleur bij een exporteur aan het werk bent, ieder heeft zo een eigen perceptie bij kwaliteitszaken. Voor veel bedrijven is kwaliteit een middel om zich, positief of negatief, mee te kunnen onderscheiden.

De cursus wordt in de laatste les afgesloten met een toets 

Herkennen van ziekten, plagen en kwalitteitsproblemen van kamerplanten

Voor het leren kan gebruikt gemaakt worden van online informatie op de website van Floweracademy.nl met daarop het te leren kwaliteitsproblemen, oefenversies en de PowerPoint presentaties die gedurende de cursus gebruikt worden.

Ook zullen enkele online cursussen via Floweracademy.TV onderdeel van de cursus uitmaken.

 

U aanmelden voor:
Cursus kwaliteit / ingangscontrole kamerplanten

 • Op: 12 jun 2020 om 13.00
 • Duur: 5 dagdelen × 3 uur
 • Locatie:

  Aalsmeer GTC